Vragen?
bel
+31 (0)6 - 44 56 21 23
"KUNST IS EEN ZINTUIGLIJKE ERVARING"


Privacy


Atelier 'Demi-Jour' respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Atelier 'Demi-Jour' verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Atelier 'Demi-Jour' worden verstrekt via applicaties van Atelier 'Demi-Jour' of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier 'Demi-Jour', neem dan contact op via een E-Mail naar Atelier Demi-Jour


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties binnen deze applicatie(s) en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij UniSolvIT BV en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud of functionaliteiten van of als onderdeel van deze applicaties voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UniSolvIT BV niet toegestaan.

 

Cookies

Atelier 'Demi-Jour' maakt soms gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan de website van Atelier 'Demi-Jour'. Atelier 'Demi-Jour' gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Atelier 'Demi-Jour' wordt verminderd, danwel dat de website van Atelier 'Demi-Jour' geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Atelier 'Demi-Jour' en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland

 

ALGEMEEN
Disclaimer
VOLG